Aktuální trendy a problémy dalšího vzdělávání - Liberec

AIVD ČR,  TIMA Liberec a Technická univerzita v Liberci 
Vás srdečně zvou na workshop

AKTUÁLNÍ TRENDY A PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Termín a místo konání:

 • Pondělí 1. prosince 2014, 13:00 – 16:00 hodin.
 • Přednáškový sál Univerzitní knihovny TU v Liberci, ul. Voroněžská 13, Liberec, budova H, přízemí (vchod je z ulice).

Cíle:

 • Informovat o nových projektech v oblasti dalšího vzdělávání.
 • Informovat o současných a připravovaných způsobech podpory zaměstnanosti a profesního vzdělávání, vč. rekvalifikací ze strany Úřadu práce ČR.
 • Informovat o novém OP Zaměstnanost a možných přínosech pro další vzdělávání.
 • Společně diskutovat aktuální problémy vzdělávacích institucí s cílem navrhnout reálné možnosti řešení.

Lektoři:

 • PhDr. Kateřina Sadílková, ředitelka krajské pobočky v Liberci Úřadu práce ČR
 • Ing. Jolana Blažíčková, MBA, metodik dalšího vzdělávání Fondu dalšího vzdělávání
 • Mgr. Tomáš Langer, viceprezident AIVD ČR, ředitel portálu Edumenu.cz
 • PhDr. Oldřich Čepelka, ředitel společnosti Tima Liberec, s.r.o.

Informace k přihlašování:

 • Účast na workshopu je pro registrované zdarma.
 • Na kurz se přihlašujte výhradně na webu www.aivd.cz/akce.

Workshop se koná v rámci udržitelnosti projektu „Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji“, jehož řešiteli byly TIMA Liberec, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a Technická univerzita v Liberci.

Termín: 
1.12.2014 - 13:00 - 16:00
Příloha: