UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Analýza nabídky a poptávky po dalším profesním vzdělávání v Královéhradeckém kraji je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz

Analýza nabídky a poptávky po dalším profesním vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Příjmení autora: 
Langer
Tomáš

V Královéhradeckém kraji nabízí služby v oblasti dalšího profesního vzdělávání (dále DPV) asi 160 subjektů, mnoho větších zaměstnavatelů si školí své pracovníky vlastními silami či ve vlastní režii. Komplexní a ucelené informace o nabídce a poptávce po dalším vzdělávání se však získávají obtížně, neboť jsou rozptýlené a často neaktuální. Totéž platí i celostátně – v České republice neexistuje zastřešující instituce, která by provozovala informační systém dalšího vzdělávání, který by sloužil všem zainteresovaným subjektům – jednotlivcům, vzdělavatelům i zaměstnavatelům. Obtížná dostupnost a vzájemná neporovnatelnost informací o nabídce DPV, o jeho poskytovatelích, o struktuře a obsahu programu DPV snižuje efektivitu prostředků vynakládaných na DPV zaměstnanců.

Projekt Analýza nabídky a poptávky po dalšímprofesnímvzdělávání v Královéhradeckémkraji (dále projekt PROFESE), financovaný v období 2006 – 2008 z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, svým pojetím reagoval na potřebu po rychlé a snadné dostupnosti dalšího profesního vzdělávání v současných podmínkách rychle se měnícího ekonomického prostředí.

Jedním z hlavních cílů projektu bylo získat ucelený přehled o současném stavu DPV v kraji. Pro dosažení tohoto cíle byla vypracována metodika pro získávání potřebných informací a jejich následné zpracování. Navržená metodika byla poté použita pro získání potřebných informací jak o nabídce dalšího profesního vzdělávání ze strany vzdělávacích organizací, tak o poptávce ze strany firem a institucí.

Výstupy projektu jsou volně dostupné na portálu: http://www.regioprofese.cz a řešitelský tým věří, že tímto pomůže poskytovatelům DPV přizpůsobovat svou nabídku aktuálním potřebám regionu. Ve vypracované a popsané metodice pro analýzu DPV mají aktéři na trhu dalšího profesního vzdělávání k dispozici jednoduchý nástroj k průzkumu vývoje poptávky i v období po skončení projektu.