Andragogický slovník

Array

Termínikona řazení Definice (náhled)
Časová dotace Doba délky trvání vzdělávací akce. Může být dána normativně (např. při akreditování rekvalifikačních vzdělávacích projektů) nebo je určována podle vzdělávacích cílů na základě zkušenosti zpracovatele...
Česká společnost pro jakost (ČSJ) Nevládní, nezisková organizace, sdružující fyzické i právnické osoby, které se věnují zabezpečování jakosti v podnicích, institucích, školách, ve správě i výzkumných pracovištích. Je členem Evropské...
České dokumenty - podklady pro rozvoj vzdělávání Kvalita a odpovědnost (1994) Školství v pohybu (1996) České vzdělání a Evropa - strategie rozvoje lidských zdrojů při vstupu do Evropské unie (prosinec 1998) Školství na křižovatce (1999) Koncepce...
Čtení Způsob přijímání informací, ve kterém je písmo optickým podnětem vyvolávajícím myšlenkové pochody. Z hlediska přijímání vzdělávacích informací je optimální naučit se číst efektivně, účelně, rychle a...