Andragogický slovník

Array

Termínikona řazení Definice (náhled)
Řádné studium (angl.: full-time study) Ucelené studium řádně zapsaných studentů vedoucí k určitému stupni vzdělání. Studium "na plný úvazek". Může probíhat různými formami. Nejběžnější jsou: prezenční studium...
Řízené individuální vzdělávání viz individuální vzdělávání
Řízené učení Učení, které se nezaměřuje pouze na ukládání informací, dat a postupů do paměti, ale rozvíjí i rozumové schopnosti - kognitivní dovednosti (dovednost užívání poznávacích procesů, užívání naučeného)....
Řízení lidských zdrojů (ŘLZ) Oblast řízení, která se zabývá pracovníky, jejich připraveností pro řešení cílů organizace (podniku) a jejich vztahy v rámci organizace (podniku) s cílem aktivního, participativního...
Řízení vzdělávání dospělých viz systém vzdělávání dospělých