Andragogický slovník

Array

Termínikona řazení Definice (náhled)
Checklist Dotazník se standardním seznamem kritérií používaný často při hodnocení pracovníků. Má předtištěny určité formulace a hodnotitel pouze zaškrtává, zda je určitý typ chování u hodnoceného přítomen či...
Chování Pojem, pro jehož obsah dosud neexistuje jednotný výklad. 1.) Obecně se používá k vyjádření všech pozorovatelných souhrnů činností člověka, které probíhají mezi člověkem a okolím (situací). Z pozice...
Chování posluchačů Soubor vnějších, pozorovatelných reakcí posluchačů. Ve vzdělávání dospělých bývá ve většině případů indikátorem úspěšnosti vzdělávací akce, a to úspěšnosti dramaturgické (vhodnosti jejího začlenění...