Andragogický slovník

Array

Termínikona řazení Definice (náhled)
Jazyk (angl.: language, něm.: Sprache) Sociálně přijatá soustava orálních symbolů platná v určitém sociálním kontextu, používaná lidskou skupinou k popsání, klasifikování a katalogizování zkušeností, jevů...
Jazykové vzdělávání Utváření jazykových dovedností (viz jazyk) a komunikativní kompetence. Týká se cizího i mateřského jazyka. Jazykové vzdělávání v cizích jazycích je dostupné na školách i v celé řadě institucí...
Jazykové zkoušky Cílem jazykových zkoušek je zjištění stupně zvládnutí cizího jazyka. Jazyková státní zkouška se uděluje na vysokých školách a státních jazykových školách. Existuje i celá řada mezinárodních...
Jednání Druh chování, který je většinou záměrný, intencionální, cílově zaměřený, založený na určité motivaci, zaměřený na změnu stávajícího stavu "já - svět" či změnu sociální situace nebo věcí a jevů...
JPA Job Preparation Association - Asociační příprava práce. Jedna z forem zapracování. Řízení pracovních úkonů podle přesných instrukcí, které pracovník obdrží. Úkony jsou rozpracovány krokově,...
Just-in-time Learning Vytvoření takového vzdělávacího systému, který bude schopen uspokojit v potřebné době potřebnou vzdělávací poptávku. Z hlediska existence institucí vzdělávání dospělých se jedná o základní požadavek...