Abiturient

Pojem, který se dnes užívá pouze výjimečně a většinou bývá nahrazen pojmem absolvent (viz). Vznikl z latinského abitus - odchod.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník