Absolvent

1.) Osoba, která splnila podmínky pro ukončení určitého vzdělávacího procesu (uceleného studia, kursu, programu) a obdržela certifikát (viz), diplom (viz), vysvědčení (viz), osvědčení (viz) nebo potvrzení o absolvování. Používá se i pojmu absolutorium.

2.) Pro účely rekvalifikační se absolventem rozumí občan, jehož celková doba zaměstnání v pracovním nebo obdobném poměru nedosáhla po úspěšném ukončení studia (přípravy) 2 let, přičemž se do této doby nezapočítává doba vojenské (civilní) služby, mateřské dovolené a doba omluvené nepřítomnosti.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník