Abstrakce

(lat. abstrahere - odtáhnout)

Postup k získání abstraktních pojmů; výsledek tohoto postupu. Abstrahování - odhlížení od zvláštností a pojímání pouze toho, co u všech předmětů můžeme určit jako podstatné, všeobecné. Opakem je konkretizace, odhalování toho, co je pro daný předmět (objekt, jev) ojedinělé.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník