Abstrakt

Zkrácená verze úplného textu uvedením základních tezí.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Související zdroje: 

Meško, D. a kol. Akademická příručka. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.

Návrat zpět: 
Andragogický slovník