ACCEL model

Vzdělávací model pro interaktivní distanční studium s podporou IT, který se opírá o pět základních pilířů:

  • Activity (aktivita - vyžaduje od studentů přemýšlivý a aktivní přístup);
  • Co-operation (spolupráce - kooperativní přístup);
  • Conformity (přizpůsobivost, přístupnost - přizpůsobení požadavkům, potřebám a možnostem studentů);
  • Entrance (přístup - kvalitní přístup k informačním zdrojům);
  • Life styles (vhodnost pro životní styl - přizpůsobenost životu studujících, jejich časovým a finančním možnostem, nezávislé na místě a času).
Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník