Adaptabilita

Schopnost adaptace - přizpůsobivosti. Představuje soubor schopností, které usnadňují snazší aktivní přizpůsobení osobnosti prostředí, především sociálnímu (mezilidským vztahům a vazbám ve škole, třídě, kurzu, na pracovišti, atp. - atmosféře, vytvářené skupinou osob, se kterou je jedinec v interakci (viz) vč. kultury v níž skupina existuje). Schopnost přizpůsobit se novým, změněným podmínkám (materiálním i sociálním).

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník