Adaptace

Též asimilace.

1.) Přizpůsobení se prostředí. Proces interakce jedince s prostředím, ve kterém se jedinec vyrovnává se změnami okolí (sociálního prostředí) a přizpůsobuje se mu - včleňuje se do něho. Rozlišuje se na adaptaci pasivní - akomodaci, kdy se člověk přizpůsobuje vnějšímu prostředí a a. aktivní, kterou rozumíme aktivní přizpůsobování, tedy snahu osobnosti o změnu prostředí do souladu s jejími potřebami. Při nedostatečné nebo nesprávné adaptovanosti hovoříme o maladaptaci, kdy člověk žije se svým prostředím v napětí a konfliktech.

2.) Výsledek adaptačního procesu (viz).

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník