AIVD ČR

Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky zahájila činnost ustavující valnou hromadou, která se konala dne 18.12.1990. AIVD je občanské sdružení, s těmito hlavními úkoly: a) hájit zájmy členů asociace, b) reprezentovat členskou základnu, c) zajišťovat informovanost a vzdělávání členů.

Prvním prezidentem byl zvolen JUDr. Ing. Zdeněk Pánek. Asociace má asi 130 kolektivních členů. Od března 1991 vydávala "AIVD - servis", (První český časopis, specializovaný na vzdělávání dospělých). V listopadu 1996 vyšlo nulté číslo časopisu ANDRAGOGIKA (viz), kterým byl AIVD - Servis nahrazen. V roce 1999 byl prezidentem zvolen PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník