Akademie

Pojem označující celou řadu zcela nesourodých významů (např. Akademie věd, Tělovýchovná akademie, Lidová akademie, Akademie Jana Amose Komenského, Akademie muzických umění, Akademie výtvarných umění, Obchodní akademie, atp.). Původně - lesík u Athén (podle řeckého hrdiny Akadéma), známý jako místo filozofických disputací učitelů a žáků Platonovy školy. Později pojem označoval vysoké školy. Dnes je pojem užíván v oblasti kultury a vzdělávání, ale označuje jevy různého obsahu. Od názvů institucí, názvů vzdělávacích akcí s různou úrovní vzdělávání (většinou nižšího charakteru - s vyjádřením úrovňového stupně: akademie, univerzita, např.: Akademie třetího věku, Univerzita třetího věku (viz)) až po veřejná vystoupení kulturní či tělovýchovné povahy.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník