Aktivita

1.) Činnost jednotlivců nebo skupin i živých organismů.

2.) Chování, jednání nebo činnost, zaměřené (vědomě i nevědomě) k cíli, které je většinou reakcí na vnější podnět.

3.) Cílově zaměřený projev organismu k saturaci základní potřeby - zachování existence.

4.) Schopnost člověka cílevědomě měnit přírodu, společnost i sama sebe.

5.) V andragogice - snaha, vůle a schopnost dospělého o jeho optimální zařazení ve společenské hierarchii, jeho maximální spoluúčast na výchovném a vzdělávacím procesu, jeho úsilí o dosažení maxima při rozvoji vlastních schopností, vědomostí a dovedností.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník