Aktivní naslouchání

Soustředěné vnímání mluveného slova s cílem pochopit obsah v plném rozsahu jeho prezentace a s participativním (viz) přístupem k řečníkovi.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník