Aktivní učení

Vytvoření prostředí maximální spolupráce v interakci učitel - žák (viz), oboustranné participace a aktivního způsobu řešení problémů, spojených s vyučováním ze strany vyučujícího i studujícího. Předpokladem je vysoká motivace a oboustranné zainteresování na splnění učebních cílů. (Viz též participační učení).

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník