Aktualizace učiva

Pohotové, aktuální uplatňování a zahrnování nových poznatků vědy a techniky, aktuálních událostí politických, kulturních a sociálních do probíraného učiva. Uplatnění téhož při novém vydání učebnice (viz), učebního textu, ev. skripta (viz).

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník