Alfabetizace

(gramotnost)

1.) Odstraňování negramotnosti, analfabetismu (neznalosti čtení, psaní a základních početních úkonů). Výuka negramotných osob v základních znalostech čtení, psaní a počítání.

2.) Používán je i pojem "druhá analfabetizace" (především v americké literatuře), který označuje stav, vznikající dlouhodobým časovým odstupem od skončení školního vzdělávání a absencí dalšího (vzdělávání) učení (včetně čtení a psaní), s umocněním tohoto odstupu procesem zapomínání (viz). Jde o velmi negativní společenský jev a významný argument při prosazování významu celoživotního vzdělávání (viz).

3.) Pojem gramotnost je užíván i ve smyslu funkční gramotnost, kde vyjadřuje připravenost k odborné činnosti ev. kvalifikovanému výkonu práce. Opakem je funkční negramotnost, vznikající absencí přípravy na povolání (viz), ev. dlouhodobým nevyužíváním původní kvalifikace.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Související zdroje: 

FREIRE, P. Pedagogy of the Oppressed. New York: The Continuum International Publishing Group, 2005. ISBN 0-8264-1276-9.
RABUŠICOVÁ, M. Gramotnost: staré téma v novém pohledu. Brno: Masarykova univerzita, 2002. ISBN 80-210-2858-0.

Návrat zpět: 
Andragogický slovník