ALICE

Adult Learning Information Centre Europe - Evropské informační centrum pro vzdělávání dospělých - pracuje při VCVO (Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling) - je evropskou databází VD, je orientované především na informace z oblasti dalšího vzdělávání, sjednocuje i národní databázové sítě (v roce 1997: 17 národních databázových sítí).

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník