Alokace

Umístění, rozmístění - většinou ve smyslu optimalizace umístění zdrojů: výrobních, finančních, zaměstnaneckých (lidských) apod. Pojem realokace se užívá při rozmisťování, ke kterému dochází následkem změn (transformačních, organizačních, politických, pracovních, legislativních ...).

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník