Alternační vzdělávání

Profesní příprava, jejíž jedna část probíhá ve školách a druhá část v podnicích. Od osmdesátých let se tato forma rozšířila především ve Francii. Vycházelo se z poznatků pedagogické psychologie; významu praktických činností pro osvojování teoretických znalostí a vědomostí. Alternační profesní příprava má různé formy. Účastníci mohou mít status žáků nebo i status zaměstnanců, pobírajících mzdu. Může probíhat na různých stupních vzdělávání. Na vysokých školách je a. v. rozšířeno především v technických oborech, v obchodních oborech, v informatice, řízení podniků apod.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník