Amnézie

Porucha paměti - neschopnost reprodukovat paměťový materiál; disociativní amnézie - částečná nebo úplná ztráta paměti, většinou způsobená traumatizující událostí nebo organickou mozkovou poruchou.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník