Analýza

(řec.: analysis - rozbor, uvolnění)

Základní metoda poznávání objektů, jevů a procesů, kterou, se poznávaný objekt rozkládá (dekomponuje) na jeho jednotlivé části (prvky, znaky, složky apod.) a zjišťují se vzájemné vztahy (souvislosti) mezi nimi, dále mezi částmi a celkem, mezi celkem a okolím, mezi celky, které jsou ve vztahu atp. A. umožňuje poznání podstatných rysů zkoumaného jevu, odkrytí jeho struktury a vztahů. Základní operace: rozložení na komponenty, jejich rozlišení, uspořádání, kombinace, tvoření tříd, zjištění vztahů, interpretace výsledků. Po analýze následuje syntéza, umožňující vytvoření závěrů. Podle zaměření můžeme a. členit na faktorovou, interakční, textovou, obsahovou, strukturální, významovou, vztahovou atp.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník