Analýza úrovně pracovníků podniku

Porovnáním a zkoumání individuálních charakteristik s požadavky práce. Odhaluje potřeby vzdělávání u jednotlivých pracovníků. Tyto potřeby jsou základem pro koncipování vzdělávacího procesu a následně lze analytickými metodami sumarizovat nebo připravit individuální vzdělávací projekt jako součást kariérové dráhy nebo přípravu dle potřeb práce. Mezi obvykle zkoumané charakteristiky patří výkon zaměstnance. Analytický proces je pak krokem ke zjišťování rozdílů mezi požadovaným a skutečným výkonem. Po stanovení potřeb přistoupíme ke koncipování podnikového vzdělávacího procesu.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník