Analýza vývojových trendů

Určení rozhodujících ukazatelů, které nejvíce ovlivní kvalifikační strukturu pracovníků organizace. Zahrnuje se již do výsledků analýzy pracovních míst a do plánování vzdělávacích potřeb. Z hlediska celospolečenského viz prognózování potřeby vzdělání a odborné kvalifikace.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník