Andragogická psychologie

Hraniční vědní disciplina mezi andragogikou a psychologií (aplikovaná psychologická disciplina), která se zabývá zákonitostmi, které se prosazují v průběhu edukačního procesu a působí na jeho účastníky. Předmětem je psychologická oblast výchovné a vzdělávací reality dospělých, kterou nezkoumá žádná jiná vědní disciplina.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník