Androdidaktika

Andragogická disciplina - teorie výuky (vyučování) dospělých. Předmětem a. jsou cíle (viz), obsah (viz), metody (viz) a organizační formy (viz), používané ve vzdělávání dospělých. Protože obecnými řešeními tohoto problému se zabývá obecná didaktika (viz didaktika), je možno androdidaktiku považovat za její specifickou součást. Tato specifičnost je především v tom, že respektuje zvláštnosti vzdělávání dospělého posluchače (účastníka vzdělávacího procesu) - (viz vzdělavatelnost dospělých) - jeho věk, jeho zdravotní stav, jeho časové možnosti, vztah dospělého k dospělému, jeho informační potřeby (vědomostní i dovednostní) a jejich možnost rychlého praktického využití.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník