Animace

1.) Metoda výchovné práce s dospělými (především s dospívajícími a problémovými skupinami - viz), založená na pozitivní motivaci, pozitivním vedení a povzbuzování při jejich hledání životní a pracovní dráhy i při hledání sama sebe. Při a. se předkládají k výběru (s pozitivním hodnotovým ovlivňováním) pozitivní a zajímavé možnosti seberealizace (sport, kultura, vzdělávání, společnost...). Animátor - odborně vyškolený pracovník, provádějící animaci.

2.) V některých andragogických teoriích je a. chápána jako "oduševňování", nikdy nekončící humanizace člověka, přičemž animace může být jak intenciální - záměrná, tak i funkcionální (nezáměrná). Sémanticky se vychází z lat. animal rationale - tvor, nadaný rozumem, vědomím.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník