Anticipace

Předjímání určitých jevů a procesů, předvídání, očekávání určité situace (určitého děje), které nastanou v budoucnu.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník