Apercepce

Osvojování a zařazování nových informací do vlastního, již osvojeného poznatkového systému.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník