Aplikace

Přenesení poznatků (zkušeností, dovedností, metod, zásad) z jedné oblasti do oblasti jiné.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník