Asistování

také asistence (angl: understudy assignments)

1.) Přidělení k zácviku - metoda vzdělávání na pracovišti (viz), při níž potenciální nástupce na vyšší pracovní místo se učí od současného držitele pracovního místa.

2.) Pomocná odborná činnost při výkonu náročných kvalifikovaných profesí, ev. při nějakém výkonu. (Viz též asistent).

3.) Splnění předepsaných kritérií pro udělení titulu CSc. (viz).

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník