Atestace

1.) Písemné zhodnocení (potvrzení, osvědčení, atest) způsobilosti k provozu výrobku, budovy, stroje, zařízení.

2.) Ověřování způsobilosti pro výkon vysoce kvalifikovaných profesí. Např. v ČR platí od roku 1954 atestační zkoušky pro lékaře a farmaceuty. (1. atestace je závazná pro všechny vysokoškolsky vzdělané zdravotníky, 2. atestace pro specializované činnosti, činnosti manažerské a řídící a pro výkon soukromé praxe). Atestační praxe je zavedena nebo se o jejím zavedení uvažuje i v některých jiných odvětvích jako určování předpokladů pro výkon specializovaných činností. U některých profesí je předpokladem pro platové zařazení, řešení se hledá pro její zavedení i v oblasti vzdělávání dospělých.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník