AU3V

Asociace univerzit třetího věku - Nevýdělečná zájmová organizace, která sdružuje vysoké školy a fakulty vysokých škol, které organizují pro seniory Univerzity třetího věku (viz). Přidruženým členem může být i instituce vzdělávání dospělých, zabývající se obdobnou činností. AU3V byla založena na ustavující schůzi dne 9.6.1993.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník