Audiovizuální prostředky

Didaktické prostředky (viz) - audiovizuální technika - pomůcky a technická zařízení (akusticko-optická), umožňující záznam, uchovávání, předávání a tím i příjem informací zrakem a sluchem současně (např.: videozáznam, zvukový film, diafony, CD ROM (viz) atp.).

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník