Audit

1.) Nezávislé ověřování dodržování právních a etických zásad v různých společenských a podnikatelských činnostech (vč. jejich efektivity), ev. posouzení kvality studijního programu nebo celé vzdělávací instituce. Existuje audit účetnický, personální, organizační, ekologický, vzdělávací atp.

2.) Veřejná kontrola úrovně vzdělávacího zařízení, jeho efektivnosti (viz) - (součást evaluace). Začíná se používat i ve školství.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník