Auditivní prostředky

Didaktické prostředky (viz), které mohou zprostředkovat příjem informací sluchem. Podle typu záznamu je dělíme na mechanické (gramofonová deska), elektromechanické (magnetofonový pásek), světelné (záznam zvuku u filmu), digitální (CD). Do této skupiny didaktických prostředků bývají zařazovány i hudební nástroje.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník