Autokorekce

Opravování sama sebe při učení. V DiV - součást textových opor - otázky, pomocí kterých si studující ověřuje správnost naučené části textu. Často mívají formu autokorektivních cvičení, kdy studující může vybírat z nabízených alternativ, doplňovat stěžejní slova, doplňovat hesla do schématu, formulovat krátké textové odpovědi atp.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník