Autorské právo

(angl.: copyright)

Výhradní právo autorů původních spisů nebo uměleckých děl prodávat nebo jakýmkoliv způsobem šířit nebo reprodukovat svá díla po celý život. Toto právo pak na dalších 50 let přechází na dědice. Využití copyrightu ve vědě a vzdělávání je nejednoznačné což se týká i celé pedagogické (andragogické) dokumentace - vzdělávacích projektů, učebních textů atp.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník