Diskuse

Komunikační akt - dialogická metoda, při které dochází k výměně informací (názorů) mezi účastníky. Ve vzdělávacím procesu: akt mezi posluchači a lektorem (učitelem) i mezi posluchači samotnými.

Pro vzdělávání dospělých je možno jako základ použít Livečkovu klasifikaci pojmu:

  • diskuse kolem kulatého stolu (beseda, rozhovor v kruhu) - dialogická metoda ve stejnorodé skupině účastníků, většinou řízená moderátorem podle přijatých pravidel; často využívána v masových médiích;
  • diskuse panelová - dva a více odborníků (specialistů) z určitých vědních oborů postupně sděluje své názory a stanoviska k určitým otázkám. Po dialogu odborníků většinou následuje rozprava s posluchači;
  • diskuse pódiová - lektoři a odborníci diskutují mezi sebou před posluchači. Závěry dělá moderátor, event. i spolu s posluchači;
  • diskuse skupinová - účastníci se rozdělí do několika menších skupin (podskupin), kde vedou rozhovor v kruhu, delegují mluvčího, který pak přednese jejich stanovisko (kolektivní názor, rozhodnutí) plénu. Názory bývají často zapisovány pro snadnější nalezení všeobecného konsensu skupiny.
Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník