Konference

Cílově promyšlené a plánovitě organizované komunikativní setkání účastníků s vytyčenými cíli a s vymezenou problémovou tematikou (obsahem). Můžeme je rozlišovat podle různých hledisek: časového (stálé, periodické, výroční, příležitostné apod.), obsahového (koordinační, kontrolní, klasifikační atp.), metodického (informativní, problémové), organizačního (jednodenní, národní, evropská apod.). Okruhu problémů.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník