Myšlení

Poznávací proces skládající se z různých myšlenkových operací, který probíhá mezi subjektem a objektem. Probíhá buď jako myšlení vědomé, řízené a kontrolované subjektem (logické, induktivní, deduktivní, kategorizované, cílené, kritické, teoretické i praktické, tvůrčí, operativní, produktivní, volní), nebo jako myšlení nevědomé, neuvědomované (mimovolní, asociativní, intuitivní). Je závislé na personalizaci, socializaci a enkulturaci, je spjato s jazykem a řečí. Z hlediska andragogického je nutno do jisté míry respektovat posluchačův systém myšlení a počítat s tím, že vzhledem k ukončené personalizaci, socializaci a enkulturaci je velmi složité tento systém měnit.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník