Poradenství

(angl.: counselling)

Informační a konzultační činnost směřující k orientaci tazatele v oblasti jeho zájmu. V oblasti vzdělávání dospělých se jedná především o poradenství k volbě povolání (viz profesní orientace) a poradenství k orientaci v oblasti vzdělávacích možností. Poradenská činnost je důležitá součást péče. V souvislosti s péčí o dospělé můžeme hovořit i o poradenství zdravotním, právním, sociálním, ekonomickém, manželském, výchovném aj. Používá se i pojem biodromální poradenství - pomoc jednotlivci na jeho "životní cestě" (bios - život, dromos - cesta).

V některých zemích (USA, Holandsko apod.) se zavádí tzv. praxeologické poradenství, jehož cílem je formou rozhovorů pomoci klientovi k takovým schopnostem, aby byl schopen všechny své nabyté zkušenosti (znalosti, dovednosti) kreativně integrovat do praxe ve své profesi. Teorií i praxí poradenství se zabývá poradenská psychologie, která je některými teoretiky považována za zvláštní psychologickou disciplínu.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník