Rozvoj

Ve vzdělávání dospělých ve smyslu: odborná příprava a rozvoj. Připravuje jedince na zvládnutí jeho budoucích šancí bez ohledu na jeho současné zařazení ve společenské dělbě práce.

V rámci podnikového vzdělávání: investice do budoucnosti a také příspěvek k seberealizaci pracovníka. Je součástí plánování kariéry, kariérové dráhy.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník