Seminář

1.) Vzdělávací forma na vysokých školách, většinou doplňující a prohlubující učivo přednesené na přednáškách (se zvýrazněným podílem aktivity studentů).

2.) Forma vzdělávání dospělých, kdy po krátkém úvodu následuje diskuse (formou rozhovoru nebo koreferátů). Také forma prohlubování poznatků na povšechně známé téma. Seminář je náročnou formou převážně ústního procvičování i prověřování vědomostí získaných sdělovacími metodami nebo samostudiem. Seminář podporuje při správném vedení rozvoj myšlení, posiluje odvahu projevit vlastní názor a obhájit jej nebo sebekriticky přiznat omyl. Seminář vyžaduje včasnou přípravu, zadání otázek formou problémů, tipy pro studium pomocné literatury apod.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník