PhDr. Oldřich Čepelka

Profil uživatele

* 1948, od 1993 jednatel a ředitel výzkumné a poradenské agentury Tima Liberec

Hlavní činnosti:

-            rozvoj a koordinace školících programů

-            lektor v problematice EU a rozvoje venkova, poradce a školitel pro neziskový sektor v problematice EU a rozvoje kapacit NNO

-            evaluace programů (SROP 3.3, OPPI, OP RLZ/EQUAL, OP LZZ, Program rozvoje venkova ČR)

-            věcné hodnocení projektů v programech a iniciativách EQUAL, FM Norska/EHP, PRV, OP LZZ, OP PA, OP VK 

-            příprava, realizace a administrace projektů financovaných z fondů EU (ERDF, ESF, EAFRD)

-            poradenská činnost v oblasti využití fondů EU pro města a obce, NNO a místní akční skupiny (metoda Leader)

-            marketingové a sociologické výzkumy (vlastní tazatelská síť)

-            řízení inovativních projektů v oblasti výchovy a vzdělávání na SŠ, DV venkovských manažerů aj.

Vybrané práce v letech  2008-11

  • člen evaluačního týmu DHV CR / NVF Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ (pro MPSV ČR)
  • vedoucí dílčích úkolů v Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ  (pro MPSV ČR, ve spolupráci s IREAS a CpKP Moravskoslezsko)
  • člen evaluačního týmu IREAS pro komunikační strategii a kampaň k ukončení OPPP (pro MPO ČR), pro hodnocení výsledků CIP EQUAL a Ročního operačního vyhodnocení OP LZZ 2010 (pro MPSV ČR)
  • vedoucí evaluačního týmu pro střednědobé a  průběžné hodnocení III. a IV. osy Programu rozvoje venkova ČR (ve spolupráci s DHV CR, pro MZe ČR)
  • vedoucí zakázky Analýza možností využití metody Leader a struktur místních partnerství na venkově pro implementaci programů SFŽP (pro SFŽP)
  • vedoucí zakázky pro periodické šetření o kvalitě procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) v ústředních správních úřadech (pro MV ČR)
  • lektor pro venkovské regiony a NNO (projektový cyklus, řízení projektu, monitoring a kontrolní činnost, řízení rizik a další)
  • vedoucí průzkumu vzdělávacích potřeb, podmínek pro činnost a očekávání místních akčních skupin – mezisektorových partnerství ve venkovských regionech (pro Národní observatoř venkova)
  • vedoucí evaluačního týmu pro evaluaci opatření 3.3 SROP ve všech krajích ČR, evaluace zaměřena na  partnerství, absorpční a administrativní kapacitu krajů (pro MMR ČR)
Organizace: 
Tima Liberec
jednatel, ředitel agentury

příručka a učebnice Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru (Omega 1997),

studie Iniciativa Evropské unie LEADER pro rozvoj venkova (MMR 2001),

Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie (Omega, 2 díly v r. 2003),

Místní partnerství a rozvoj venkova (příprava na iniciativu LEADER) (Omega 2004),

příručka Jak na partnerské  projekty (MPSV 2011)

statě ve sbornících

fotografie uživatele editor