Co je andromedia.cz a pro koho je určena?

Databanka je určena pro každého, kdo se zabývá problematikou dalšího vzdělávání, tj. pro lektory, manažery a organizátory vzdělávání, vedoucí pracovníky oddělení zabývajících se ve firmách vzděláváním a rozvojem lidí, ale též pro pedagogy či studenty andragogiky. Databanka tedy slouží všem, koho další vzdělávání zajímá a má k této problematice co říct.

Co databanka obsahuje.

V databance najdete vybrané absolvent kompletní vzdělávací programy, případové studie, testy a další metodické a informační zdroje pro zkvalitnění praxe dalšího vzdělávání. Databanka obsahuje rovněž odkazy na další internetové zdroje z oblasti dalšího vzdělávání. Samostatnou součástí databanky je andragogický slovník absolutorium. Jak se vytváří obsah Koncepce vychází z principu vzájemného sdílení informací, tj. každý kdo chce informace z databanky využívat, musí do ní také přispívat. Obsah tak vzniká nejen na základě spolupráce odborníků z jednotlivých tématických oblastí dalšího vzdělávání, ale zejména na základě příspěvků uživatelů. Obsah ani struktura nejsou statické, ale neustále se mění podle potřeb a požadavků svých uživatelů a především na základě aktuálního vývoje v oboru. Smyslem databanky je integrovat a využít již existující nebo vznikající projekty a aktivity obdobného zaměření. Jaké jsou nejčastější obavy uživatelů Většina dotazů k využívání databanky má společného jmenovatele. Pokud vložím do databanky informace a materiály, kdo mi zaručí, že dostanu adekvátní protihodnotu. Tato obava je dána u nás rozšířenou obavou ze sdílení informací. Příklady řada internetových sítí a komunit jednoznačně ukazují ternem vyjádřený heslem: Sdílením informací ke konkurenční výhodě. Pokud si přece jenom chcete na některé zdroje obsažené v databance nejprve "sáhnout", můžete tak učinit v sekci DEMO. Jak se stát aktivním uživatelem databanky Databanka je technicky řešena tak, aby kdokoli, kdo má v této oblasti co říci, mohl snadno psát, ukládat a odesílat materiály ke zveřejnění. Zaregistrujte se a pro bližší seznámení s funkcemi a ovládáním databanky prostudujte návod. V případě problémů kontaktujte Mgr. Tomáše Langera z Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Staňte se i vy uživatelem a spolutvůrcem prvního českého portálu pro rozvoj profesionální úrovně dalšího vzdělávání. První verze této databanky vznikla v rámci projektu JPD3, číslo projektu CZ.04.3.07/3.2.01.2/2100, jehož řešitelem byla Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. (AIVD ČR, o.s.).