Databanka dokumentů

Název dokumentu Autor Přidánoikona řazení
Odborné články k problematice poradenství pro nezaměstnané Langer Tomáš 23. 2. 2011
Použití didaktické techniky Kršňák Tomáš 23. 2. 2011
Pracovní diagnostika COMDI Prášek Václav 23. 2. 2011
Profesní příprava certifikovaných manažerů vzdělávání Štorová Ilona 23. 2. 2011
Project sheet Cingl Ondřej 23. 2. 2011
Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Langer Tomáš 23. 2. 2011
Případové studie ve VD Langer Tomáš 23. 2. 2011
Příručka kompetencí Kršňák Tomáš 23. 2. 2011
Přístupy ke kvalitě DPV Fiala Bohumír 23. 2. 2011
Publikace "Bariéry ve vzdělávání dospělých" Langer Tomáš 23. 2. 2011
Publikace "Career Guidance in Europe's Public Employment Services" Langer Tomáš 23. 2. 2011
Publikace "Další vzdělávání ve světě změn" Langer Tomáš 23. 2. 2011
Publikace "Kariérové poradenství" Langer Tomáš 23. 2. 2011
Publikace "Kariérové poradenství pro život" Langer Tomáš 23. 2. 2011
Publikace "Poradenství pro volbu povolání a zaměstnání na ÚP v ČR" Langer Tomáš 23. 2. 2011
Publikace "Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva SR" Langer Tomáš 23. 2. 2011
Realizace vzdělávání Kršňák Tomáš 23. 2. 2011
Řízení lidských zdrojů - vzdělávací program Fiala Bohumír 23. 2. 2011
Sborník "Poradenství a imigrační služby" Langer Tomáš 23. 2. 2011
Sborník "Seminář k vysokoškolskému poradenství" Langer Tomáš 23. 2. 2011
Šance vzdělávacích institucí v období ekonomické recese (sborník) Langer Tomáš 23. 2. 2011
Sborník "Vysokoškolské studium bez bariér" Langer Tomáš 23. 2. 2011
Sborník z konference "Další vzdělávání ve světě migrujícího trhu práce" Langer Tomáš 23. 2. 2011
Sestavení případové studie Kršňák Tomáš 23. 2. 2011
Soubor dokumentace nezaměstnaného Langer Tomáš 23. 2. 2011